Menu

Gemini, netwerk voor ondernemers uit Geldrop-Mierlo

heeft zich ontwikkeld tot een netwerk voor business to business bedrijven. Binnen Gemini worden kennis, kunde en contacten gedeeld. Dat gebeurt door het organiseren van inspirerende ledenbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Daarnaast maakt Gemini zich sterk voor de belangen van de ondernemers in de gemeente Geldrop Mierlo. Gemini is gesprekspartner voor gemeente, provincie, onderwijsinstellingen en regionale organisaties. Gemini zet zich in voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente. Daarbij gaat het om zaken als het verbeteren van de bereikbaarheid, de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de dienstverlening van overheden aan bedrijven.

Bij Gemini zijn circa 45 bedrijven aangesloten uit de sectoren industrie, logistiek, bouw, handel en dienstverlening.

Gemini participeert samen met de overige ondernemersverenigingen in de gemeente in het ondernemersplatform van Geldrop-Mierlo. In dit overleg worden actuele ondernemerszaken tussen de gemeente en het bedrijfsleven besproken.

MEER WETEN OVER GEMINI?

Wilt u meer weten over de activiteiten van Gemini, wilt u zich aanmelden voor een bijeenkomst of heeft u interesse om lid te worden dan kunt u contact met het secretariaat opnemen via info@ov-gemini.nl of ga naar contact.

Ga naar contact